Sert Dolgu Kaynakları

Sert dolgu kaynağı, modern mühendislik alanlarında önemi sürekli artmaktadır. Aşınma, korozyon ve diğer tür yüzey bozulmalarının yaşandığı durumlarda, sert dolgu kaynakları metalik parçaların ekonomik şekilde yenilenmesine olanak verir. Yenileme işlemi, metal-metale sürtünmeden dolayı aşınan parçaların, ör: haddelerin, vinç tekerleklerinin, millerin, rayların, yanında, mineral aşınmasına maruz parçaların ör: iş makinalarının, taşıyıcı helezonların, ekskavatör kepçelerinin sert dolgu ile yenilenmesini de kapsar.

Sert dolgu kaynağı yalnız parçaların yenilenmesi için değil, aynı zamanda yeni parçaların ve takımların üretilmesinde de yoğun olarak uygulanır. Bu üretim işleminde, taşıyıcı olarak kullanılan alaşımsız veya düşük alaşımlı çelik malzemelerin yüzeyleri, istenen özelliklere sahip bir kaynak metali verecek kaynak malzemesi ile kaplanır.


D
olgu kaynaklarında karar vermekte en önemli faktör aşınma şartlarıdır, bu, aşınmanın metal, mineral, korozyon, kavitasyon, erozyon veya yüksek sıcaklık tarafından mı oluştuğudur. Kullanılacak kaynak malzemesinin seçimi bu şartlara bağlıdır. Bunun yanında, ana metalin kimyasal kompozisyonunu bilmek, ön tav ve son tav sıcaklıklarının belirleye bilmek için çok önemlidir.

Sert dolgu yapılacak iş parçasının kullanıldığı yerdeki aşınma şartlarına göre, kaynak metali bu şartlar için uygun özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1. Kaynak sonrası sertliği
2. Yüksek sıcaklıklardaki sertlik
3. Metal aşınmasına direnç
4. Abrazyon ve öğütme aşınmasına direnç
5. Darbe direnci
6. Korozyon direnci
7. Paslanme ve tufalleşmeye direnç.

Bazı durumlarda, bu aşındırma faktörlerinde bir kaçı aynı anda var olabilir, bu şartlarda kaynak metali ilgili özelliklerin tümüne sahip olmalıdır. Bu nedenle, uygun kaynak metalinin bilinçli seçimi zorunludur. Tabiki, bu özelliklerin hepsini sağlayacak tek bir kaynak malzemesi yoktur. Ancak, pek çok durum için yeterli başarıyı sağlayacak en uygun kaynak malzemelerini bulmak ve seçmek mümkündür.

Kaynak Malzemeleri
Sert dolgu kaynak malzemeleri DIN 8555 standardında sınıflandırılmıştır. Bu standardta kaynak malzemeleri alaşım türüne ve sertlik düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Bunların yanında üretim şekli (ör : GO = döküm, GF = özlü tel) ve kaynak metalinin özellikleri ( ör : C = korozyon direnci, K = soğuk çalışma ile sertleşebilir) de belirtilmiştir. Bu standard detayları ile kaynak malzemelerindeki en önemli özellikleri belirtilmiştir.

Tak
ımların Sert Dolgu Kaynağı
Sert dolgu kaynağının diğer ilginç bir uygulama alanı da sert takımların ör : bıçakların, zımba kalıplarının, kesme kenarlarının, derin çekme kalıplarının yenilenmesidir. Bu uygulama alanında “ adımsal sertleştirerek kaynak” önemli bir başarı sağlamaktadır. Kaynak işlemi, çeliğin TTT- eğrisinde bulunan perlit ve beynit alanları arasındaki ötelenmiş dönüşüm sıcaklığında yapılır. Böylece çeliğin sertleşebilirliğinin bertaraf edildiğinden emin olunur. Genellikle, kaynağın yapıldığı sıcaklıklar 400°C ile 600°C arasındadır. “Adım kaynağı methodu”, bu tür çeliklerde östenitik dönüşümün belli bir sıcaklık aralığında ötelendiği gerçeğine dayanmaktadır.

Sert dolgu kaynağının sıralaması
a) İş parçasının tavlama sıcaklığına kadar yavaş ısıtılması. Bu sıcaklıkta yapı tamamen östenite döner.
b) Adım kaynağının yapılacağı sıcaklığa kadar soğutma, bu sıcaklık östenitik dönüşümün (TTT-eğrilerine göre) ötelenmesinin en belirgin olduğu sıcaklıktır.
c) Bu adım sıcaklığında kaynağın yapılması
d) İş parçasının havada veya yağda (50°C ile 150°C arasına) soğutulması
e) İş parçasının temperleme sıcaklığında temperleme işleminin yapılması, hız çeliklerinde bu sıcaklık 550°C ile 570°C arasındadır.
f) Kaynak bölgesinin işlenmesi.
Pek çok aşınma problemi için OERLIKON geniş bir ürün gamı ile uygun çözünleri önermektedir, örneğin ; örtülü elektrod, özlü tel, gazaltı ve tozaltı kaynağı için masif teller ve tozaltı kaynak tozları. Bu ürünlerin teknik bilgilerinde uygulama alanları ve tüm teknik özellikleri verilmektedir.


Copyright © 2012-2013
Designed by Kemal Çetin BAYRIDOST
Web sitesi içerisinde bulunan tüm ürün bilgileri bağlayıcı olmayıp, Beresit Makina ve San.Ür.Tems.Tic.A.Ş. her an değişiklik yapma hakkına sahiptir.